אזור תיירות ומסחר, ריינה

תוכנית ג/ 13987

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תיירות ומסחר, ריינה
מספר: ג/ 13987
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת תחום התוכנית הקיימת להקמת ופיתוח אזור תיירות ומסחר

עיקרי הוראות התכנית:-
- שינוי יעדו קרקע חקלאי לתיירות ומסחר.
- קביעת הוראות בנייה חדשות בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7837דרך גישה מספר 6400, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 6595שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/01/2006
קבלת תכנית22/05/2003