אזור תיירות ונופש , יבניאל

תוכנית ג/ 12418

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תיירות ונופש , יבניאל
מספר: ג/ 12418
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת שטח לאזור קייט ונופש.
ב. הקצאת דרך גישה וחניה לאזור קייט ונופש.
ג. קביעת שטח לדרכים.
ד. קביעת שטח לשפ"פ.
ה. קביעת שטח לבניני ציבור.
ו. קביעת שטח לחניה ציבורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17359חלק12-14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית21/03/2001