אזור תיירות ונופש להקמת מלונית, מג'דל שמס

תוכנית גנ/ 16309

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תיירות ונופש להקמת מלונית, מג'דל שמס
מספר: גנ/ 16309
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מלונית 21 חדרים ושינוי קו בנין קידמי אפס לחניה מדרך מס' 1 (98) וכן שינוי קו בנין לאפס צדדי ימני אחורי

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח מלונאות (אכסון מלונאי).
קביעת שימושים והוראות בניה לאזורים שונים
שינוי בהוראות קו בנין אפס לחניה מדרך מס' 1 (98) וכן שינוי קו בנין לאפס צדדי ימני ואחורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמס
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9858תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס.שינוי
תוכניתג/ 16813שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמסשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/2009תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1859. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט30/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 5916. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2006
קבלת תכנית25/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200801919/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200700103/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה