אזור תיירות ונופש - עומר

תוכנית 14/ 03/ 116

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תיירות ונופש - עומר
מספר: 14/ 03/ 116
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלונאות, תיירות
ונופש על ידי קביעת יעודי קרקע והנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100168חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4032. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/05/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית15/03/2000
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1999תאריך פרסום: 27/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4835. עמוד: 1862. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/05/1999
קבלת תכנית11/02/1997