אזור תיירות מיוחד, אבירים

תוכנית ג/ 9850

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תיירות מיוחד, אבירים
מספר: ג/ 9850
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת שטח לתיירות מיוחד ודרך ע"י שנוי יעוד
קרקע.
ב. קביעת הנחיות פיתוח באזורים הנ"ל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19676חלק1
19686חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/03/1997
קבלת תכנית27/03/1997