אזור תעסוקה בית יהושע

תוכנית חש/ 44/ 7/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה בית יהושע
מספר: חש/ 44/ 7/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויי ייעוד מאזור תעשיה מוצע לאזור תעסוקה ושטח פרטי פתוח.
ב. קביעת תכליות ושימושים.
ג. קביעת הוראות ומגבלות בניה.
ד. קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושע

תיאור המיקום:
צומת חיבור לא.ת. בית יהושע.
בתחום מועצה אזורית חוף השרון.

גוש: 7957 חלקי חלקה ישן: 21,24,32-33,46

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7957חלק21, 64, 66, 68, 71-74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 44/ 2/ אאזור תעשיה על יד תחנת הרכבת בית-יהושע.שינוי
תוכניתחש/ 10/ 2מתאר מועצה אזורית חוף השרוןשינוי
תוכניתחש/ 44/ 2תעשיה ומלאכה - בית יהושועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1232. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה21/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית11/03/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות15/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4212. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/09/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/09/2001
קבלת תכנית25/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים118421/09/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801414/07/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801216/06/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35411/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200701215/04/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200700405/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200604324/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200603415/10/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200602616/07/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200602318/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55030/08/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500514/06/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401321/12/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400510/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה