אזור תעסוקה בקיבוץ גבר עם

תוכנית 6/ 03/ 121/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעסוקה בקיבוץ גבר עם
מספר: 6/ 03/ 121/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור התעסוקה הקיים והסדרת מערכת התנועה באזור.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעודי קרקע ממבני משק לתעשיה ואחסנה.
2. קביעת התכליות המותרות ליעודי הקרקע.
3. קביעת זכויות והוראות בניה ע''מ לאפשר הוצאת היתרי בניה.
4. הסדרת מערכת התנועה בכניסה לקיבוץ.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןגברעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2821חלק2-34, 6, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 121/ 1ביטול חלקות וחלוקה מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/12/2007
קבלת תכנית18/04/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000301/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009