אזור תעסוקה ותחנת תדלוק ביר-אלסיכה - זמר.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה ותחנת תדלוק ביר-אלסיכה - זמר.
מספר: מש/ 8/ 1/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור תעסוקה ותחנת תדלוק, צבורי פתוח ודרכים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור תעסוקה ותחנת תדלוק, צבורי פתוח ודרכים.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
3. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ.
4. הקטנת קו בניין צפוני ומזרחי מ- 60 מ' ל- 25 מ'.
5. קביעת הנחיות בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ביר- אלסיכה - זמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8643חלק5-6, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/11/2010
קבלת תכנית26/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100103/01/2011