אזור תעסוקה צומת להבים

תוכנית 7/ 02/ 305/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה צומת להבים
מספר: 7/ 02/ 305/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת אזור תעסוקה ושירותים בצומת להבים, משותף לשלוש רשויות מקומיות:העיר רהט, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה מקומית להבים.
2. הקמת תחמ"ש של חברת חשמל, כחלק מהאזור.
3. שינויי ייעוד מאזור חקלאי לתעשיה, מבני ציבור, מסחר, שטח למוסד, שטח למתקנים הנדסיים, שטח ציבורי פתוח, שטח למסילות ברזל ודרכים.
4. קביעת השימושים והתכליות המותרים בשטח התכנית.
5. קביעת שטחי הבניה המותרים בתכנית, ובינהם:
א. לתעשיה ( 1745900 מ"ר).
ב. למבני ציבור ( 9500 מ"ר).
ג. למסחר ( 47000 מ"ר).
ד. לבית חולים ( 88000 מ"ר).
ה. למכללה ( 28400 מ"ר).
6. קביעת זכויות, מגבלות והנחיות בניה, קוי בנין, מספר הקומות וגובה הבנינים.
7. קביעת הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח השטח
8. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 1
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - גליון 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
ממערב לצומת להבים- רביעים צפוני ודרומי
נ.צ.מ.180.000 ( מזרח)
587.000 ( צפון)
גושים וחלקות:
גוש 100226/1 חלקי חלקה: 1
גוש 100226/2 חלקי חלקות: 1-3 חלקה שלמה: 4
גוש 100226/3 חלקי חלקה: 14
גוש 100226/4 חלקי חלקה: 1
גוש 100226/6 חלקות שלמות 1,2
גוש: 100227/1 חלקי חלקה 2
גוש: 100227/1 חלקה שלמה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100222חלק
100226חלק
100227חלק
222003חלק2
224002חלק1
226001חלק1
226002חלק1-4
226003חלק14
226004חלק1
226006חלק1-2
227001חלק2
227005חלק1, 3-8, 12-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3332. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/04/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/03/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות25/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3129. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים22/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה09/08/2004
קבלת תכנית26/03/2002