אזור תעסוקה צומת ראם

תוכנית 6/ 02/ 266

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה צומת ראם
מספר: 6/ 02/ 266
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעסוקה אזורי על ידי
שינויים ביעודי קרקע, קביעת הנחיות והוראות בניה,
קביעת הנחיות ותנאים למתן היתרי בניה, קביעת הנחיות
למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים וקביעת תנאים לביצוע
התכנית ושלבי הביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור תעסוקה - צומת ראם
דרומית לכביש מס' 3 ומזרחית לכביש מס' 40 צומת ראם
חלק מגוש: 2199
גוש: 2203 ח"ח 47, 58, 69

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2005
קבלת תכנית08/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500506/06/2005