אזור תעסוקה צומת שוקת

תוכנית 7/ 02/ 305/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה צומת שוקת
מספר: 7/ 02/ 305/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, אזור משולב תעסוקה ותעשיה, שטח ציבורי פתוח, אזור מסחרי, אזור ספורט ונופש, אזור משולב תעשיה ומסחר, שטח חקלאי, מרכז תחבורה, בית קברות, דרכים, רצועת נחל, יער נטע אדם ורצועה לתכנון מסילת ברזל.
2. הקמת אזור תעסוקה צומת שוקת משותף לרשויות מיתר, לקיה, חורה ובני שמעון.
3. התווית דרכי גישה לאזורים הנ"ל.
4. קביעת הוראות בדבר הגשת תכניות מפורטות לרבות התנאים להוצאת היתרי הבניה מכוחן.
5. קביעת תנאים סביבתיים ופיקוח להיתרי בניה.
6. קביעת שלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםמיתר
דרוםשמעונים

תיאור המיקום:
מקום: צומת שוקת

גושים וחלקות:
גוש 100012/1 חלקות 1,2,3
גוש 400013 חלקה 1
גוש 100056/6 חלקה 1
גוש 100056/7 חלקה 1
גוש 100056/8 חלקה 1
גוש 100056/9 חלקה 1
גוש 100056/10 חלקה 1
גוש 100217/8 חלקה 1
גוש 100218/1 חלקה 1
נחל שוקת גוש 1 ספר 518 דף 3 (חלק)
נחל שוקת גוש 94 חלקה 5 ספר: אין רישום
כתף ב"ש גוש 1 חלקה 1 ספר 507 דף 21 (חלק)
כתף ב"ש גוש 1 חלקה 2 ספר 507 דף 22 (חלק)
כתף ב"ש גוש 1 חלקה 4 ספר 507 דף 22 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכנית11/ 03/ 124תחנת דלק - תל שוקתשינוי
תוכנית7/ 03/ 210/ 1אזור שרותי דרך ונופש תל שוקתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 485. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/09/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/09/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות21/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 240. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2005
קבלת תכנית06/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901416/11/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900420/04/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים80009/09/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים33212/06/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200700229/01/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200601106/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600921/08/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600726/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600629/05/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200600116/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200501019/12/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55726/09/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500623/05/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500228/02/2005