אזור תעסוקה - יפיע

תוכנית ג/ 13753

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעסוקה - יפיע
מספר: ג/ 13753
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור תעסוקה לישוב "יפיע".

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקע חקלאית - לתעשיה , למלאכה ותעשיה זעירה, למסחר ולספורט,לשטח פרטי פתוח ולדרכים.
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה- קביעת /הגדלת : צפיפות ,מרווחי בניה וגובה בניינים.
ד. קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה. קביעת הנחיות ותנאים לבינוי ופיתוח.
ו. שינוי גבול יער ( לפי תמ"א 22).
ז. קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמק
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
אזור תעסוקה יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16883חלק93, 8
16884חלק1-8, 10, 369, 11-12, 14-15, 31, 35
16885חלק24-251, 13, 23
16888חלק188, 16-17, 19, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 323תכנית מתאר מגדל העמקשינוי
תוכניתג/ 1683כביש מס' 24 חיפה טבריה קטע עוקף מגדל העמקשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9אישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 253. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים17/09/2010תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות03/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2446. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית08/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2003
קבלת תכנית05/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903017/08/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902514/07/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200900903/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200801329/04/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701719/11/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200601012/06/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים49401/08/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח21216/05/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים26108/03/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400607/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200400410/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400614/04/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה