אזור תעשיה "ברנר"

תוכנית בר/ 188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה "ברנר"
מספר: בר/ 188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך.
שנוי קוי בנין מ-20 מ' ל-15 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
אזור תעשיה "ברנר"

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3797חלק166175, 177, 179
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/1991תאריך פרסום: 24/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3837. עמוד: 1143. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות05/08/1990תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3788. עמוד: 3534. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/07/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/07/1990
קבלת תכנית02/03/1989