אזור תעשיה אשדוד

תוכנית 3/ מק/ 2077

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה אשדוד
מספר: 3/ מק/ 2077
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין צדדיים בחלקה 71 מ- 4.00 מ' ל- 0.00 מ',
שינוי חלקי של קו בנין צדדי מערבי בחלקה 9/1
ושינוי קו בנין צדדי צפוני בחלקה 72 מ- 4.00 מ' ל- 0.00 מ'
ושינוי קו בנין אחורי בחלקה 72 מ- 6.00 מ' ל- 0.00 מ',
עפ"י סעיף 62 א(א)(4) של תיקון 43 של חוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודאזור התעשיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2452חלק71-72, 91
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 114אזור תעשיה מרכזישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2003תאריך פרסום: 24/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5161. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים17/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2002תאריך פרסום: 05/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5071. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002