אזור תעשיה באר טוביה

תוכנית 8/ מק/ 2095

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה באר טוביה
מספר: 8/ מק/ 2095
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור מסחר מלאכה ותעשיה זעירה וחניה ציבורית
לצורך הקמת מרכז מסחרי בצומת קסטינה.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים כמשמעותם פרק ג' סימן ז' לחוק
ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
ב. שינוי בקוי בניין עפ''י החלוקה החדשה.
ג. שינוי בתכסית השטח המסחרי מ-% 50 ל- % 90.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
301חלק10
2476חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/04/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית לא אושרה12/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר07/12/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200700712/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200603607/12/2006