אזור תעשיה באר שבע - מבנה ההיפרכל

תוכנית 5/ 03/ 104/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה באר שבע - מבנה ההיפרכל
מספר: 5/ 03/ 104/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38064כל הגוש
38076כל הגוש
38084חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/06/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/06/1996.
פרסום לאישור ברשומות09/06/1996תאריך פרסום: 09/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4416. עמוד: 3551. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית04/03/1996
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1995תאריך פרסום: 31/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4367. עמוד: 1074. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 19/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה02/05/1994
קבלת תכנית05/07/1993