אזור תעשיה בית העמק

תוכנית ג/ 14124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה בית העמק
מספר: ג/ 14124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
מתן אפשרות להגדלת מבנה התעשייה הקיים, על ידי שינוי יעוד חלק מאזור בית עלמין לאזור תעשיה.
שינוי ייעוד חלק מאזור תעשיה לאזור בית עלמין, על מנת להתאימו לשימוש בפועל (הכוונה לקברים הקיימים במקום).
התוכנית כוללת איחוד וחלוקה.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות וזכויות בניה לאזור
קביעת ופרוט התכליות המותרות באזור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק18-19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3128. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/05/2005תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית07/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2005תאריך פרסום: 15/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5367. עמוד: 1623. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה10/03/2004
קבלת תכנית30/07/2003