אזור תעשיה בקיבוץ כפר מנחם

תוכנית 6/ 03/ 135/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה בקיבוץ כפר מנחם
מספר: 6/ 03/ 135/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה קלה על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2707חלק2-4, 1511, 18
2708חלק2-3, 74, 8, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2895. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/02/2000
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 767. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה12/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/07/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/07/1999
קבלת תכנית17/07/1997