אזור תעשיה בקיבוץ כפר עזה

תוכנית 7/ 03/ 209/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה בקיבוץ כפר עזה
מספר: 7/ 03/ 209/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור התעשיה המשק והמתקן ההנדסי
על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבכפר עזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
901חלק3, 6, 12, 16
902חלק4, 65, 7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 209/ 2כפר עזהשינוי
תוכנית7/ 03/ 209כפר עזהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1555. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/2000
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/2000
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2000תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904. עמוד: 4312. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה08/11/1999
קבלת תכנית27/04/1999