אזור תעשיה גן נר

תוכנית ג/ 11487

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה גן נר
מספר: ג/ 11487
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת מגרשים על פי סעיף 62 א (א) (1) לחוק
התכנון והבניה, להלן החוק.
ב. הגדלת שטחי דרכים על פי סעיפים 62 א (א)(2)(3).
ג. קביעת הוראות לפתוח השטח, טיפול נופי וגינון.
ד. קביעת מגבלות, הוראות ותנאים סביבתיים לשמירת
איכות הסביבה.
ה. קביעת הוראת לאכלוס, תפעול ואחזקה בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגן נר (גבורים)

תיאור המיקום:
ישוב: גן-נר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20856חלק1, 7-8, 47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית25/08/1999