אזור תעשיה גן רווה.

תוכנית בר/ בת/ 213

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אזור תעשיה גן רווה.
מספר: בר/ בת/ 213
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור תעשיה.
ב. אחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.
ג. התוית דרכים חדשות וביטול דרכים רשומות (מטרוקה).
ד. קביעת שטח צבורי פתוח.
ה. שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחרי.
ו. שנוי יעוד מאזור חקלאי לאיזור למבני ציבור.
ז. שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור צבורי פתוח.
ח. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4939חלק52-3, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1022. שנה עברית: התשנה .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/12/1994
פרסום לאישור בעיתונים09/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/11/1994
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1993
פרסום להפקדה ברשומות08/07/1993תאריך פרסום: 08/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4127. עמוד: 3546. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1993
קבלת תכנית03/02/1993