אזור תעשיה דרומית לבית הגדי

תוכנית 7/ 02/ 328/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה דרומית לבית הגדי
מספר: 7/ 02/ 328/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה, שטח למתקן
הנדסי חשמלי - תחנת משנה, אזור מסחרי ושרותי דרך
על ידי שינויים ביעודי קרקע, חלוקת מגרשים וקביעת הנ
חיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםתקנון מוקלד
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור תעשיה דרומית לבית הגדי
גושים: 100241 ח"ח 1, 3, 6, 20, 24, 25

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100241חלק1, 3, 6, 20, 24-25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/02/1997תאריך פרסום: 27/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4496. עמוד: 2371. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים20/02/1997תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1997.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/12/1996
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2330. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/1996
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית06/03/1994