אזור תעשיה המזרחי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 103/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה המזרחי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 103/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת השטוחים ואופי הבינוי בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/1976
פרסום להפקדה ברשומות23/04/1976תאריך פרסום: 23/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2215. עמוד: 1675. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1976תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1976. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1976. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1976.
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1976
קבלת תכנית01/01/1976