אזור תעשיה הר-טוב -הרחבה

תוכנית מי/ בת/ 350/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אזור תעשיה הר-טוב -הרחבה
מספר: מי/ בת/ 350/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקצאה וחלוקה של מגרשי בניה מצפון לאיזור התעשיה
למטרת תעשיה,מלאכה ושירותים.
ב. קביעת הוראות בדבר קוי בנין,תכסית בניה מקסימלית
גובה בניה,מספר קומות,חומרי בניה וגימור ועבודות
פיתוח במגרשים .
ג. ביטול מגרש מס' 74 בגין הסטת קטע דרך מס' 8
והגדלת מגרשים מס' 63 ו- 73 הקטנת מגרש מס' 27
ויצירת מגרש מס' 27 א '.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:
הר-טוב
שטח בין קואורדינטות אורך 250 / 150 - 400 / 149
ובין קואורדינטות רוחב 500 / 131 - 600 / 130
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29632חלק91-2, 4, 6-8
29756כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1996תאריך פרסום: 13/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4390. עמוד: 2298. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/02/1996
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/1996
פרסום להפקדה ברשומות03/03/1994תאריך פרסום: 03/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4197. עמוד: 2494. שנה עברית: התשנד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/02/1994
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה12/08/1993
קבלת תכנית08/08/1993