אזור תעשיה ואחסנה על יד תחנת רכבת

תוכנית חש/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה ואחסנה על יד תחנת רכבת
מספר: חש/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע איזור תעשיה ואחסנה , איזור חקלאי ב' , איזור ציבורי פתוח, איזור ציבורי פתוח מיוחד, איזור רצועת מסילת ברזל ותחנת רכבת וכן קביעת דרכים חדשות וביטול הקיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושע

תיאור המיקום:
בית יהושוע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7957חלק1, 56-7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2404. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2009
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1961תאריך פרסום: 06/07/1961. מס' ילקוט פרסומים: 859. שנה עברית: התשכא .
קבלת תכנית06/07/1961
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200901223/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית