אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ 03/ 111/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולות
מספר: 7/ 03/ 111/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה והרחבת אזור
מבני משק ע"י שינוי ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק15-17, 21, 33-34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 111קיבוץ גבולותשינוי
תוכנית7/ 03/ 111/ 1קיבוץ גבולותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 834. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3308. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
קבלת תכנית26/07/2001