אזור תעשיה ומלאכה זעירה - עזתה

תוכנית 7/ מק/ 2037

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ומלאכה זעירה - עזתה
מספר: 7/ מק/ 2037
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי במגרש מס' 618/ 619 באזור התעשיה עזתה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעונים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר02/07/2006