אזור תעשיה ומלאכה - מעלה החמישה

תוכנית מי/ 945/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה ומלאכה - מעלה החמישה
מספר: מי/ 945/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמעלה החמשה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה18/01/2001
קבלת תכנית02/02/2000