אזור תעשיה ומלאכה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 107

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ומלאכה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 107
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד משביל ציבורי לאזור מלאכה ותעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 90שינוי מאזור תעשיה לאזור מסחר - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות31/01/1989תאריך פרסום: 31/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3616. עמוד: 1302. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/1988
פרסום להפקדה ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3565. עמוד: 2616. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים24/05/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1988. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1988. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1988. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1988
קבלת תכנית10/04/1988