אזור תעשיה ומסחר.

תוכנית בר/ 232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה ומסחר.
מספר: בר/ 232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית וקביעת אזורי בניה
כדלקמן:
א. קביעת איזור תעשיה.
ב. קביעת דרכים.
ג. קביעת שטח ציבורי פתוח.
ד. קביעת שטח פרטי פתוח.
2. קביעת איזור מסחר.
3. קביעת איזור לתחנת תדלוק.
4. קביעת הנחיות לפיתוח האיזור בשלבים.
5. שינוי הוראות בניה באיזור מסחרי מאושר.
6. קביעת פתרונות תחבורתיים.
7. הוצאת שימושים מטרדיים מתוך הישובים בסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3799חלק4, 4830, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 194שנוי יעוד מחקלאי למסחר, שצ"פ והתויית דרך.שינוי
תוכניתבר/ 194/ 1צומת גבעת ברנרשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/2000תאריך פרסום: 09/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4900. עמוד: 4181. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים16/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית19/07/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות19/07/1998
פרסום להפקדה ברשומות24/10/1997תאריך פרסום: 24/10/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4577. עמוד: 101. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/10/1997. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/1997. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/1997. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1995
קבלת תכנית06/04/1995