אזור תעשיה ורדון - שימושים מסחריים

תוכנית 6/ 03/ 180/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ורדון - שימושים מסחריים
מספר: 6/ 03/ 180/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שימושים למסחר באזור התעשיה.
.

עיקרי ההוראות:
תותר הקמת שטחים ומבנים מסחריים באזור התעשיה
(כמו חנויות מפעל, מסעדות וכו').

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1698חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/03/2009
קבלת תכנית12/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901428/12/2009