אזור תעשיה ושרותים עמק שרה

תוכנית 5/ 03/ 167/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ושרותים עמק שרה
מספר: 5/ 03/ 167/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ייזום ויעוד שטחים לתעשיה ולשרותי תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
אזור תעשיה עמק שרה , באר שבע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38036חלק2-3
38037חלק3
38095חלק1-2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/04/1978תאריך פרסום: 20/04/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2431. שנה עברית: התשלח .