אזור תעשיה ותעסוקה מיוחד, ש.פ.פ, ש.צ.פ. שטח לרצועת דלק, דרכים.

תוכנית בר/ 290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ותעסוקה מיוחד, ש.פ.פ, ש.צ.פ. שטח לרצועת דלק, דרכים.
מספר: בר/ 290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי ייעוד אזור המיועד למפעלי תעשייה (הקשורה בחקלאות) לפי בר/ 50 ואזור חקלאי בו אושר שימוש חורג עפ"י בר/ 83/ 2 להרחבת מפעל לעיבוד פירות וירקות ומוצרי לוואי ל:

א. אזור תעשיה ותעסוקה.
ב. אזור תעסוקה מיוחד.
ג. שטח פרטי פתוח.
ד. שטח ציבורי פתוח.
ה. שטח לרצועת דלק.
ו. דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3508חלק139-140, 147, 153
3782חלק22, 255-6, 21, 24, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 50לקבוע איזור למפעלי תעשיה (קשורה בחקלאות)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/01/2004
קבלת תכנית25/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500528/02/2005