אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.

תוכנית ג/ 9758

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.
מספר: ג/ 9758
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד השטח מחקלאי למרכז אזרחי הכולל מוסדות ציבור אזוריים ופארק תעסוקות.
2. התווית דרכים וחלוקה למגרשים לשימושים הנ"ל.
3. קביעת קריטריונים כמותיים ואיכותיים לפיתוח ובינוי השטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20763חלק21, 3
20764חלק1-5
20781חלק1-5
20797חלק1-2, 4
20800חלק1, 32
20808חלק3-6, 111, 8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1373. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים26/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/12/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית18/11/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות18/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3752. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה22/10/2001
קבלת תכנית20/01/1997