אזור תעשיה חדש - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה חדש - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור תעשיה, שטח לבנייני ציבור, מרכז עסקים, שטח
למתקנים הנדסיים וכן פרוזדורים לחשמל, לדלק ולתשתיות,
דרכים וחניה ציבורית על ידי שינויים ביעודי קרקע, איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת הנחיות ומגבלות
בניה ועדכון מיקום "קו מגבלות מערכת הבטחון".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה חדש - אשדוד צפון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2041חלק2
2042חלק1
2043חלק9, 19, 24, 26
2045חלק28-29, 32, 35, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ בת/ 18אזור תעשיה צפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3548. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/05/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות18/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3038. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2004. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
קבלת תכנית16/05/2000