אזור תעשיה חורה -מגרש 25

תוכנית 7/ מק/ 2506

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה חורה -מגרש 25
מספר: 7/ מק/ 2506
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צדדי כמזומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400015חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 176אזור תעשיה חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2005תאריך פרסום: 09/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5377. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200500226/01/2005