אזור תעשיה יבניאל

תוכנית ג/ 3056

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה יבניאל
מספר: ג/ 3056
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור תעשיה לינבאל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17359חלק20, 41, 47
17367חלק229, 32-33
17368חלק44-46
17369חלק23
17371חלק12-14, 2221, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/10/1977
קבלת תכנית25/09/1977