אזור תעשיה ישן מאזור מלאכה לאזור ליבה עירונית

תוכנית 2/ 02/ 101/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה ישן מאזור מלאכה לאזור ליבה עירונית
מספר: 2/ 02/ 101/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור תעשיה ומלאכה ישן באילת
לאזור ליבה העירונית הכולל מגוון יעודי קרקע
כגון: מלאכה זעירה, מסחר, אכסון.
ב. קביעת הוראות לעריכת תכניות מפורטות ותנאים
למתן היתרי בניה.
ג. קביעת הוראות מעבר בין התכניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק1-46, 49-55
40001חלק1-13, 20-30, 32-42, 61-68, 79-89, 93, 103-105, 107-12090, 92, 98, 101
40029חלק14-51, 53, 70-7754-67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 105/ 19מכבסה מלונות אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 20שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.פ.פ.שינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית5/ 03/ 105/ 16אזור תעשיה עתירת ידע "בלטק" תעשיות עתירות ידע בע"שינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 11/ אאזור מסחרישינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 15אזור תעשיה מג' 43שינוי
תוכנית2/ 03/ 105/ 17אזור מסחרישינוי
תוכנית2/ 03/ 141/ 3אזור תעשיהשינוי
תוכנית2/ 03/ 141/ 4אזור תעשיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/09/2007
קבלת תכנית23/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007