אזור תעשיה ישן - אזור משולב אכסניה ומסחר

תוכנית 2/ 02/ 101/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ישן - אזור משולב אכסניה ומסחר
מספר: 2/ 02/ 101/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע ממלאכה ותעשיה לאזור משולב -
אכסניה ומסחר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור התעשיה
גבולות התכנית: מצפון - רח' המלאכה
מדרום - מגרשים 117, 113
ממזרח - מגרש 114

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק115
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2002
קבלת תכנית01/11/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400921/06/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200400831/05/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200204/02/2002