אזור תעשיה כנות (בשית)

תוכנית 8/ 02/ 101/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה כנות (בשית)
מספר: 8/ 02/ 101/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור תעשיה חדש, ע"י שינוי ביעודי הקרקע
וקביעת אזורים, שימושים והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: כנות
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2218חלק
4990חלק1-35
4992חלק1-2
5002חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4128. עמוד: 3589. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/1993
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1993
החלטה בדיון בהתנגדויות19/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1992תאריך פרסום: 22/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4019. עמוד: 3720. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 15/05/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/04/1992
החלטה בדיון בהפקדה16/03/1992
קבלת תכנית27/03/1991