אזור תעשיה כנות - מגרש 104 - באר טוביה

תוכנית 8/ 02/ 101/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה כנות - מגרש 104 - באר טוביה
מספר: 8/ 02/ 101/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור מסחרי באזור התעשיה כנות, להקמת גן אירועים כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד מאזור תעשיה (מגרש 104) לאזור מסחרי (מגרש 127).
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים באזור המסחרי ל 7000 מ"ר מתוכם:
1. 4000 מ"ר עיקרי מעל הקרקע + 1000 מ"ר מתחת לקרקע.
2. 2000 מ"ר שטחי שירות מתוכם 1000 מ"ר מרתף והייתר 1000 מ"ר שטחי שירות
מעל הקרקע.
ג. קביעת התכליות והשימושים.
ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות ושלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
אזור תעשיה כנות, רח' האדום 34
בתחום מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2608. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/02/2008
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4285. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/07/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/11/2005
קבלת תכנית10/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים86511/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701119/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600914/08/2006