אזור תעשיה כנות - מגרש 114

תוכנית 8/ 02/ 101/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה כנות - מגרש 114
מספר: 8/ 02/ 101/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור משולב מלאכה ותעשיה
זעירה, מסחר ומשרדים ע"י שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת
מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה כנות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק1432
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2532. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים10/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות30/09/2001תאריך פרסום: 30/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5020. עמוד: 23. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/09/2001
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/08/2001
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2001
קבלת תכנית08/12/1998