אזור תעשיה כנות - שינוי

תוכנית 8/ 02/ 101/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה כנות - שינוי
מספר: 8/ 02/ 101/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מגרש תעשיה באזור
תעשיה קיים על ידי שינויים ביעודי הקרקע, איחוד
וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: כנות
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 17/ אשינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. עמוד: 1518. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 18/12/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/12/1998
החלטה בדיון באישור תכנית23/11/1998
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5224. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים26/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1998
קבלת תכנית26/03/1998