אזור תעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור משולב למלאכה ומסחר על ידי שינוי
ביעודי הקרקע וקביעת אזורים, שמושים והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: כנות
מגרש 24 א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4992חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1995תאריך פרסום: 20/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4320. עמוד: 4106. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית27/03/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות27/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1037. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה15/08/1994
קבלת תכנית05/12/1993