אזור תעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעת שטח ציבורי פתוח על חשבון מגרשי תעשיה
מס' 102, 103 בגבול המשותף ביניהן, על מנת להסדיר
את הניקוז של חלקו הצפוני של אזור התעשיה כנות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: כנות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק2-332-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1995תאריך פרסום: 30/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4302. עמוד: 3101. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים10/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 10/04/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1037. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1994
קבלת תכנית12/06/1994