אזור תעשיה כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מלאכה ותעשיה זעירה,
מגרשים לשרותי דרך, מסחר ומוסדות ציבור, על ידי
קביעת יעודי קרקע ומגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: ?
כסייפה
גוש: 100076 (בהסדר) ח"ח 111

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק23, 28, 36, 40-41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3147. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים31/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/05/1993
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1376. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1993.
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1992
קבלת תכנית09/06/1992