אזור תעשיה כסרא-סמיע-פקיעין

תוכנית ג/ 12973

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה כסרא-סמיע-פקיעין
מספר: ג/ 12973
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת אזור התעשיה ע"י יעוד שטחים לתעשיה ומלאכה והתווית דרכים בתיאום עם המערכת הקיימת.

אישור תוכנית איחוד וחלוקה, טבלת איזון ולוח הקצאות לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.

שינוי יעוד משטח תעשיה ומלאכה לשטח המיועד לשצ"פ ולדרכים.

שינוי יעוד משביל להולכי רגל לשטח דרך מוצעת.

שינוי יעוד מדרך מאושרת לשטח תעשיה.

שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח דרך מוצעת ושטח לתעשיה.

קביעת הוראות פיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילכסרא-סמיעכסרא-סמיע
צפוןמעלה נפתליפקיעין (בוקייעה)פקיעין (בוקייעה)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19091חלק11, 13-15
19201חלק8, 10-12, 41, 55, 57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8791ייעוד שטח לתעשייה מסחר ומלאכה, אזור תעשיה כסרא- סמיע פקיעין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1636. שנה עברית: התשסט .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון בהתנגדויות29/07/2008
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2031. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית20/01/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית