אזור תעשיה כפר דניאל

תוכנית גז/ 416/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה כפר דניאל
מספר: גז/ 416/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מבני משק, תעשיה ומגורים לאזור
דרך, חניות, תעשיה משולבת במסחר שרותים וש.פ.פ.
ב. קביעת הוראות בניה ופיתוח השטח.
ג. קביעת מבנים להריסה.
ד. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז'
לחוק התכנון והבניה (להלן: החוק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןכפר דניאל

תיאור המיקום:
ישוב: כפר דניאל
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4595חלק27
4596חלק17-18, 55, 78
4599חלק75, 8-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1746. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4258. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 04/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1997
קבלת תכנית23/02/1997