אזור תעשיה ליד אופקים

תוכנית 7/ 03/ 173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה ליד אופקים
מספר: 7/ 03/ 173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע תכנית לאזור אשר בו ירוכזו מפעלים ציבוריים ותעשייתייים
ומפעלי מלאכה הדרושים לאזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/1973תאריך פרסום: 26/07/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1935. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/1973
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1970תאריך פרסום: 19/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1611. עמוד: 1600. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1970
קבלת תכנית16/03/1966