אזור תעשיה לקיה

תוכנית 7/ 03/ 527

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה לקיה
מספר: 7/ 03/ 527
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשייה קלה ומלאכה ותחנת מעבר לפסולת בישוב לקיה.

עיקרי ההוראות:
א. חלוקה למגרשי בנייה.
ב. קביעת מגרשים לתעשיה קלה ומלאכה, תחנת מעבר לפסולת ולתחנת דלק.
ג. קביעת השימושים המותרים בכל יעוד.
ד. קביעת הנחיות כלליות לתשתיות והנחיות לאיכות הסביבה.
ה. קביעת היקפי הבניה המירביים.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
בחלק הדרום מזרחי של הישוב לקיה
קואורדינטה X 188375
קואורדינטה Y 580625

גושים וחלקות:
גוש: 100217/1 מוסדר חלקי חלקות: 1
אזור כתף באר שבע גוש 1 שומא חלקי חלקות: 5
אזור כתף באר שבע גוש 2 שומא חלקי חלקות: 1
אזור כתף באר שבע גוש 3 שומא חלקי חלקות: 8,9,10

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 183/ 10הגדלת ישוב בידואי לקיהפירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5121. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/05/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 462. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2008
קבלת תכנית01/05/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה